Wat is precies het plan?

Of beter gezegd, wat zijn de varianten van dit plan? Dit kaartje toont ze:

Geen westelijke randweg in Woerden

De kosten lopen uiteen van €11 miljoen voor de kortste variant tot €40 miljoen voor de langste variant.

Meestal gaan de discussies over variant D - de volledige Westelijke Randweg. Hieronder staan de geplande brug en de weg op de kaart (West Molenvliet) van deze variant ➀. De weg loopt langs de bestaande woningen en het Weidepad. De aanleg kost maar liefst €35 miljoen plus jaarlijks €0,4 miljoen onderhoud (inclusief BTW) ➀.

Geen westelijke randweg in Woerden

(deze kaart staat op pagina 40 van het kostenonderzoek)

Omdat de weg over de spoorlijn moet lopen, moet de weg op ruim 10 meter hoogte door het weiland lopen. Een tunnel onder het spoor is niet mogelijk ➁ vanwege de aansluiting die direct na het spoor moet worden gemaakt met de Zuidelijke Randweg.

En 10 meter is heel erg hoog, hoger dan de meeste huizen:

Geen westelijke randweg in Woerden

Let op: het wegdek zelf komt op 10 meter hoogte te liggen. Vangrails, borden, en hekwerk ter hoogte van het spoor komen daar nog eens bovenop. Dit wordt een enorme muur dwars door het weiland.

Hieronder een aantal impressies van de drastische gevolgen voor het landschap.

Vanaf het Wijkpark Molenvliet gefotografeerd:

Geen westelijke randweg in Woerden

.. zal veranderen in:

Geen westelijke randweg in Woerden

Vanaf het Weidepad gefotografeerd:

Geen westelijke randweg in Woerden

.. zal veranderen in:

Geen westelijke randweg in Woerden

Ons fraaie landschap met weilanden, koeien, schapen, zwanen, hazen, en vogels, zal hierdoor voorgoed veranderen. Het mooie groen zal worden vervuild door auto's, uitlaatgassen, rommel, en lawaai. Een wandeling over het Weidepad, waarvan door zoveel mensen al zolang wordt genoten, zal nooit meer hetzelfde zijn. Een enorme 10 meter hoge muur dwars door het weiland.

Uit onderzoeken in opdracht van de gemeenteraad blijkt dat de verkeersdrukte op belangrijke knelpunten slechts beperkt afneemt, en dat de luchtkwaliteit niet verbetert ➂ (en dus ook de fijnstof niet).

Automobilisten kunnen hooguit 2-3 minuten ➃ besparen in de spits, en dat is alleen voor verkeer richting Gouda. Verkeer richting Utrecht, en verkeer van/naar/door de stad en naar de LIDL, gaat geen enkel voordeel zien, en buiten de spits verbetert er ook niets. Integendeel, de weg gaat extra doorgaand verkeer aantrekken van buiten Woerden (ofwel sluipverkeer).

Dus wat schieten we hier eigenlijk mee op? Een investering van €35 miljoen voor grootschalige vernieling van groen met weinig effect op verkeer en luchtkwaliteit. De OZB zal jarenlang met 25% omhoog ➄ moeten, of zal er jarenlang moeten worden bezuinigd op gemeentelijke voorzieningen.

Lees verder over de onderzoeksresultaten.


➀ Zie kostenonderzoek - pagina 8 en 40
➁ Zie kostenonderzoek - pagina 34
➂ Zie milieuonderzoek - page 32
➃ Zie verkeersonderzoek - pagina 29

➄ Financiering over 25 jaar tegen 3% rente plus onderhoud kost ruim €2,5 miljoen per jaar. De jaarlijkse OZB inkomsten in Woerden bedragen €11 miljoen, en dat moet dus 25 jaar lang met 25% omhoog om de kosten te kunnen betalen.

De rapporten vermelden alle bedragen excl BTW, maar de uiteindelijke kosten zullen incl 21% BTW zijn.


Help ons dit plan tegen te houden en meld u bij ons aan zodat we tegengeluid kunnen geven aan de lokale politiek.

Ik ben ook tegen deze weg

U kunt ons ook een een email sturen of volg ons op Facebook of Twitter.