Resultaten van het onderzoek

Deze discussie speelt al vele jaren, met allerlei opportunistische stellingen en feiten. Om voor eens en altijd een besluit te kunnen nemen, heeft de gemeenteraad van Woerden eind 2017 opdracht gegeven een allesomvattend en objectief onderzoek uit te laten voeren. Bovendien is een commissie van experts samengesteld om controle te houden op de kwaliteit en uitvoering van het onderzoek.

De onderzoeksrapporten bevatten de volgende resultaten:

U kunt op de links klikken om de rapporten te lezen, ze zijn uiteraard openbaar. Alle volledige rapporten en andere notities kunt u ook lezen op de website van de Gemeente Woerden.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

Leest u gerust zelf de rapporten, maar wij hebben vast de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet:

  1. De verkeersdruk op bestaande knelpunten neemt slechts beperkt af ➀. Automobilisten kunnen hooguit 2-3 minuten besparen in de spits, en dat is alleen voor verkeer richting Gouda. Verkeer richting Utrecht, en verkeer van/naar/door de stad en naar de LIDL, gaat geen enkel voordeel zien, en buiten de spits verbetert er ook niets. Integendeel, de weg gaat extra doorgaand verkeer aantrekken van buiten Woerden (ofwel sluipverkeer).
  2. De aanleg kost €35 miljoen plus elk jaar nog eens €0,4 miljoen onderhoud ➁ (inclusief BTW). De kosten vallen dus veel hoger uit dan door voorstanders van de weg steeds gepropageerd. Eerdere schattingen van €12 en 20 miljoen blijken niet realistisch omdat veel kostenposten daarin gewoon niet waren meegenomen.
  3. Al jarenlang wordt het argument van "minder fijnstof" gebruikt door voorstanders van deze weg. De onderzoeken stellen dat uit niets blijkt dat de randweg de luchtkwaliteit (of fijnstof) zal verbeteren ➂. Integendeel, de weg trekt nieuw doorgaand verkeer aan, waardoor fijnstof alleen maar zal toenemen. De fijnstof boven Woerden komt vooral van de A12 en daar is niets aan te veranderen.

Ondanks dat de feiten voor zichzelf spreken, de fijnstof verbetering een fabel is, en de kosten torenhoog zijn, blijven sommige politici en inwoners doodleuk roepen dat de weg "er toch gewoon moet komen".

Lees verder over de standpunten van de politieke partijen, en wat u kunt doen tegen dit plan.


➀ Zie verkeersonderzoek - pagina 20 en 29
➁ Zie kostenonderzoek - pagina 8
➂ Zie milieuonderzoek - page 32

De rapporten vermelden alle bedragen excl BTW, maar de uiteindelijke kosten zullen incl 21% BTW zijn.


Help ons dit plan tegen te houden en meld u bij ons aan zodat we tegengeluid kunnen geven aan de lokale politiek.

Ik ben ook tegen deze weg

U kunt ons ook een een email sturen of volg ons op Facebook of Twitter.