Nieuws en ontwikkelingen

22 maart 2018 - De stembussen zijn gesloten. De kiezers in Molenvliet en ook Harmelen hebben duidelijk gesproken: géén volledige randweg! Partijen die dat wel willen zijn daar behoorlijk op afgerekend.

Van de 31 zetels zijn er maar 10 (een minderheid) ongenuanceerd voor de volledige randweg. De rest kijkt genuanceerder naar de verschillende varianten, of zijn tegen.

Het is lang niet zeker dat de weg er ook komt. Feit blijft dat de verkeerseffecten simpelweg niet opwegen tegen de enorme kosten. Verkiezingsbeloftes zijn makkelijk te maken, maar het geld daadwerkelijk vrij kunnen maken in de begroting en de verantwoordelijkheid daarvoor durven nemen is een andere zaak. De (af)rekening volgt altijd later! En wij blijven daar bovenop zitten.


21 maart 2018 - De stembussen zijn open. Als u nog twijfelt, kijk dan nog even naar de standpunten.

Een tip voor vandaag: Laat u niets wijsmaken, ineens komen partijen met "besparingen" op algemene kosten van de gemeente waarmee de weg gefinancierd kan worden. Wat een toeval toch? Besef goed: dat soort dingen horen we altijd tijdens verkiezingen, maar de rekening komt altijd later.


19 maart 2018 - Nog 2 dagen tot de verkiezingen. We hebben heel veel steun ontvangen voor ons initiatief, gezien de hoge bezoekersaantallen op onze website en Facebook, en de vele aanmeldingen, "likes", en emails. Dit leeft heel duidelijk onder de Woerdenaren en ons tegengeluid wordt duidelijk gehoord en gesteund.

Wij willen iedereen alvast hiervoor bedanken! Maar er is nog tijd, en veel te doen, dus als je onze zorgen deelt, praat dan met je buren, meld je aan en "like" onze Facebook pagina.

Samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen woensdag een weloverwogen keuze maakt!.


16 maart 2018 - Het CDA beweert dat de randweg slechts €1,2 miljoen per jaar gaat kosten. Maar dan wel 40 jaar lang en tegen 0% rente wat zelfs voor een gemeente niet mogelijk is. Onze berekeningen gaan uit van 25 jaar en 3% rente, wat realistischer lijkt. In de AD Groene Hart editie staat een artikel dat "Randweg Woerden meer kost dan CDA vertelt".


14 maart 2018 - Stichting De Groene Buffer heeft een hele overzichtelijke Groene Stemwijzer gepubliceerd, voor diverse groene thema's waaronder de westelijke randweg.

De Woerdense Courant bevat zowel onze advertentie en een artikel over de randweg.

Geen westelijke randweg in Woerden


10 maart 2018 - We zijn begonnen met flyeren, en dat gaat nog door tot 19 maart. Mocht u de flyer nog niet gehad hebben, of als u extra exemplaren wilt, dan kunt u hem ook hier downloaden.


8 maart 2018 - We hebben ingezonden brieven geplaatst gekregen in de Groene Flits van stichting Het Groene Hart, en in het Algemeen Dagblad. Onze Facebook en Twitter pagina trekken veel aandacht.


7 maart 2018 - Een vroege ochtend in het weiland. Razen hier binnenkort de auto's voorbij? Geen westelijke randweg in Woerden


1 maart 2018 - In de AD Groene Hart editie staat een artikel "Spandoek tegen randweg mag niet worden getoond". De gemeente heeft "geen plek meer" voor onze spandoeken, maar laat wel toe dat spandoeken van voorstanders wekenlang in Woerden hebben gehangen zonder vergunning. Jammer dat het zo moet, maar wij gaan onverminderd door. Lees hier het artikel.


28 februari 2018 - De Verkiezingskrant is nu beschikbaar. U kunt daarin de belangrijkste standpunten lezen van alle politieke partijen. We hebben de standpunten ook voor u samengevat.


26 februari 2018 - Het KiesKompas en de AD Kieswijzer zijn nu online beschikbaar. U kunt daarin de stellingen zien van de partijen en uitvinden met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt.

Let op dat een aantal partijen heel stellig zijn: ze willen de randweg tegen ELKE prijs aanleggen. Misschien ook uw eigen partij, dus wees voorzichtig in uw keuze.


26 februari 2018 - De Zuidelijke randweg nadert voltooing en is op 1 juni klaar voor gebruik. Het verkeer aan de zuidkant van Woerden hoeft dan niet langer meer via de drukke Europabaan naar de A12. De nieuwe weg voert vanaf de nieuwe rotonde bij Wulverhorstbaan/Middellandbaan langs sportpark Cromwijck. Er wordt nu een nieuwe brug gebouwd bij de volkstuinen bij Waarder, en daarna volgt de afbouw van de zuidelijke rotonde in Waarder.

Dit moet een veel betere doorstroming geven. En de geplande rotonde op de Boerendijk, vergroting van de Waardsebaan, en modernisering van de 30 jaar oude verkeerslichten moet ook veel effect geven.

Er is (en wordt nog steeds) miljoenen geïnvesteerd in goede gezonde maatregelen. Waarom wordt er niet gewacht op de resultaten van deze investeringen?


26 februari 2018 - Wij hebben op 21 februari een radio en TV interview gegeven aan RPL Woerden, en dat is nu terug te beluisteren en te zien. Een heel helder betoog.

Klik hier voor het radio interview, en hier voor het TV interview.


23 februari 2018 - Onze vergunningsaanvraag voor spandoeken is afgewezen door de gemeente. Tegelijkertijd blijken de spandoeken van Lijst van der Does al wekenlang zonder vergunning op diverse plaatsen in Woerden te hangen. Er is wel een vergunning gegeven voor 2 weken in maart, maar niet voor februari. De gemeente wil niet handhaven en de spandoeken verwijderen zonder een persoonlijk in te dienen aangifte en dan gaat het alsnog een procedure in. Onbegrijpelijk. Spreek uw protest uit over deze gang van zaken, en klaag bij raadsleden, gemeenteloket, of via een brief/email naar uw krant.


21 februari 2018 - De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd in de gemeenteraadsvergadering. Er was een goede opkomst van het publiek, voornamelijk tegenstanders van de randweg. Geen nieuwe conclusies, maar wat opvalt is dat de onderzoekers op de volgende aspecten wijzen:


18-21 februari 2018 - Diverse artikelen in de AD Groene Hart editie:


21 februari 2018 - In de AD Groene Hart editie staat een voorbeeld van de dilemma's die we gaan zien. Op dezelfde pagina (klik hier) staan naast elkaar 2 artikelen:


20 februari 2018 - Ons initiatief wordt gesteund door Stichting Het Groene Hart en Stichting De Groene Buffer. Wij dragen beide stichtingen een warm hart toe, en delen dezelfde doelstellingen: het beschermen van het unieke karakter van het Groene Hart en Woerden.


19 februari 2018 - De provincie Utrecht gaat vooralsnog niet meebetalen aan de aanleg van de westelijke randweg in Woerden. Dat blijkt uit de commissievergadering van de Provinciale Staten van Utrecht. Lees hier het artikel.


19 februari 2018 - In de AD Groene Hart editie staat een mooi artikel over onze bewaren tegen de randweg. Lees hier het artikel.


17 februari 2018 - Wij zijn deze website gestart uit zorgen over de besluitvorming over de Westelijke randweg en de eenzijdige lobby. We willen de feiten en onderzoeksresultaten naar boven brengen en een tegengeluid laten klinken.


Help ons dit plan tegen te houden en meld u bij ons aan zodat we tegengeluid kunnen geven aan de lokale politiek.

Ik ben ook tegen deze weg

U kunt ons ook een een email sturen of volg ons op Facebook of Twitter.